Vodič za dobavljače STILL-a GmbH

Za partnersku saradnju i saradnju punu poverenja sa dosadašnjim ili novim dobavljačima, preduzeće STILL je definisalo jedan čvrst profil potraživanja . Pri tome u centru stoje uspeh i neuspeh, šanse i rizici u jednom odmerenom odnosu. Osnova naše kupovne strategije: stepen potraživanja koje STILL poseduje za dobavljače i proizvode je proporcionalan potražnji od strane klijenta za naše proizvode.

STILL kupci biraju dobavljače sa aspekta kvaliteta, servisa (poštovanja termina uspeha razvoja) kao i optimalizacija troškova i uvek se interesuju za izgradnju dugoročnog, kvalitetnog dobavljačkog partnerstva.

Imajući u vidu da su obeležja naših potraživanja kratko vreme isporuke i brzo tržišno prilagodjavanje, mi učekujemo od naših dobavljača fleksibilnost kao i nadprosečno visoku spremnost poslovanja.

Saradnja

Saradnja

U cilju optimalizacije ukupnog stvaralačkog lanca, STILL radi sa jednim integrisanim menadžmentom isporuke...

Saradnja

Strategija

Strategija

Za posmatranje svojih zadataka, kupovina je naznačena na podršci dobavljača...

Strategija

Grupe roba - proizvoda

Grupe roba - proizvoda

Ukoliko ste ponudjač sledećih proizvoda i ispunajvate naše visoke kvalitete potraživanja i rentabilnosti...

Grupe roba - proizvoda

Potražnja

Potražnja

Ako imate potražnju? Onda stupite sa nama u kontakt...

Potražnja