Tugger train trailer E-type frame

E-type frame

E frames

Kontakt

Model Maksimalana nosivost * (kg)Maksimalana visina podizanja (mm)Brzina vožnje (km/h)Napon baterije (V) List sa podacima -Download- ovati **
E-Frame 1.000   15   Engleski 

* Nazivna nosivost kod normirane visine podizanja i normiranog težišnog rastojanja .

** Za posmatranje PDF dokumenata potreban Vam je Acrobat - Reader