Elektro-viljuškari RX 60 2,5 do 3,5 t / RX 60 2,5 do 3,5 t Li-Ion

RX 60

Kontakt

Pogon

Ekonomično optimalizovani, bezšumni, trofazni pogonski elektro motori serije RX 60  deluju na prednje točkove .  Velika snaga, sa visokim stepen dinamike vožnje, čak i na neravnoj podlozi ili pri vožnjama na nagibima, osiguravaju najviši stepen obrta robe.  „Boost“ funkcija kod RX 60, predstavlja najnoviju karakteristiku, koja prema potrebi aktivira maksimalni obrtni momenat pogonskog motora, i na taj način trenutno daje maksimalnu snagu, na primer prilikom guranja paleta i sl..  Trofazni pogon, koji ne zahteva nikakvo održavanje, i sa optimalizovanom efikasnošću, garantuje dug radni vek baterije.  Zahvaljujući činjenici da je kompletan pogonski sistem potpuno enkapsuliran po standardu IP 54 i zaštićen protiv uticaja prljavštine, prašine i vlage, rad sa RX60 i u najtežim uslovima ne predstavlja nikakav problem.  Kao dodatak ovome, električno regenerativno kočenje podrazumeva vraćanje i do 15% energije nazad u baterije prilikom otpuštanja pedale gasa, i samim tim povećava raspoloživost baterije i do 1,5 sat.  Dopunjavanje baterije ili čak i izmena, često neće biti potrebna.

Polovni viljuškari

Polovni viljuškari Polovni viljuškari

Prostor za rukovaoca

Radno mesto vozača na RX 60:

  • Veliki prostor za stopala sa zakošenom podlogom i neproklizavajućim podom omogućavaju brz i neometan ulazak i izlazak, kao i optimalan položaj nogu vozača prilikom vožnje.
  • Ergonomski optimalizovan i podesiv uspravljački stub sa malim volanom zahteva minimalne pokrete vozača prilikom upravljanja .
  • Raspored nožnih pedala koji je uređen kao kod automobila, prema potrebi i zahtevu može biti zamenjen sa dvo-pedalnim rasporedom.
  • Prekidač za određivanje smera kretanja koji se nalazi na radnoj ručici (za podizanje/spuštanje tereta) omogućava brzu, jednostavnu promenu smera kretanja, bez dodatnih pokreta vozača, a u cilju sprečavanja nepotrebnog zamora, čak i pri radu u dugačkim radnim smenama.
  • Digitalni grafički displej sa grejanjem, osigurava da sve važne informacije, uključujući tačno vreme, status baterije, servisni interval i sl., budu jasno vidljive u svim uslovima rada – čak i u ekstremnim radnim aplikacijama kao što su rad u hladnjačama ili konstantan rad unutra/napolju u svim vremenskim ulovima.
  • Kompletan viljuškar je pod konstatnom on-board dijagnostikom.  Sa 5 pre-selektovanih programa vožnje, vozač može u svakom trenutku izabrati takve radne karakteristike viljuškara, da u potpunosti odgovaraju individualnim zahtevima.  Svaki program vožnje se može precizno podesiti da odgovara svakoj radnoj aplikaciji, a u cilju dostizanja optimalne ekonomičnosti i visokog učinka obrta robe. 
  • Prostor za rukovaoca na RX 60 je opremljen sa velikim prostorom iznad glave, čak i za visoke vozače, i takođe omogućava odličnu preglednost na sve strane zahvaljujući velikim providnim panelima na krovu, veoma tankim nosačima zaštitnog rama, kao i  visoko postavljenom sedištu.

Servis

Interval redovnog održavanja viljuškara RX 60 je na svakih 1000 odrađenih radnih sati ili na 12 meseci.  Upravo ovaj vremenski period štedi vreme i smanjuje troškove održavanja  - posebno pri radu u jednoj radnoj smeni, pošto 1000 radnih časova odgovara prosečnom godišnjem broju časova u okviru jednosmenskog rada, i samim time se može zajedno izvršiti redovno održavanje viljuškara i redovan tehnički pregled.  Brza dijagnostika preko notebook računara kao i neometan pristup svim sklopovima viljuškara koje treba održavati, u sprezi sa brzom raspoloživošću svih neophodnih rezervnih delova, predstavljaju garant kratkih vremenskih intervala servisa i maksimalne radne raspoloživosti RX 60.