Filozofija

Rečenice vodilje odredjuju naše razmišljanje i način trgovanja

Kao osnova za uspešan rad, svakodnevnu saradnju i pažljivo ophodjenje sa mušterijama ,idejama i resursima radnici STLL-a su se složili za sledećih šest rečenica vodilja:

Mi smo tu za naše mušterije, oni motivišu naše mišljenje i trgovinu.

Mušterije imaju u nama pouzdanog partnera. Mi gledamo naše zadatke tako da delujemo konstruktivno na uspehu naših mušterija. Samo tako mi možemo da trajno osiguramo sopstveni uspeh. U središtu naših napora se nalazi zadovoljstvo mušterija.

Potrebe i želje mušterija su stoga linije vodilje našeg ponašanja - one su za svakog radnika i radnicu zadatak, takođe i podsticaj. Mi hoćemo da svakodnevno pridobijamo novo poverenje mušterija .

Mi nudimo napredna, kompletna rešenja najvišeg kvaliteta. Mi podržavamo naše mušterije kod pojačanja njihovih konkurentnih sposobnosti.

Mi stavljamo našu kompetenciju i inovacionu snagu u cilju razvijanja proizvoda i usluga od kojih će naše mušterije profitirati. Da bi smo u budućnosti mogli da ponudimo rešenja visoke ekonomičnosti, mi ćemo se stalno razvijati.

Mi težimo tehnološkom liderstvu tržišta. Tamo gde smo ga mi skoro postigli, želimo da ga osiguramo i dalje izgradimo. Pri tome stoje u prvom planu kvalitet, konformnost , usluge itd.

Naša snaga je snaga zajednice. Osnova za to su kompetencija i angažovanje svih radnika.

Partnerska razumljivost koja je osnova našeg ponašanja koje je orijentisano prema mušteriji, odslikava takodje rad u unutrašnjosti preduzeća. Partnerstvo znači za nas, da zajednički preduzmemo odgovornost za definisane ciljeve i da nas orijentišu na sposobnosti postojećeg partnera.

Ova forma zajedničkog delovanja je moguća kada se mi jedni prema drugima ophodimo sa punim poverenjem. To gradi jednu atmosferu saradnje u kojoj je angažovanje za zajednicu svakako vrlo poštovano kao i individualni uspeh. Uostalom, posmatramo unapredjenje kreativinosti, kompetencije i volje za radom našeg saradnika kao pojačanje tima.

Sa korišćenjem tehnološkog napretka mi pazimo na našu ekologiju.

Okolina je životna osnova za nas i buduće generacije. Ova svesnost za sve nas podrazumeva samo po sebi da se odnosimo sa puno odgvornosti prema resursima prirode.To se izražava kroz uključivanje reciklažnih materijala u štedljivom postupku pripremanja, proizvoda koji štede energiju , pravednih i ekoloških radnih mesta.

Gde tehnički napredak može da doprinese da se okolina zaštiti i smanji njeno opterećenje mi ga koristimo i učestvujemo u njegovom daljem razvoju.

Uvek gde smo mi u svetu aktivni poštujemo društvene i kulturne norme.

Kao globalno aktivno preduzeće mi smo gost u mnogim zemljama. Odnos prema našim domaćinima je praćen respektom sa tipičnim običajima,normama i zakonima,religijom i konfesijom.

Mi tražimo razumevanje jedni za druge u kome mi naše domaće i strane saradnike bodrimo za sakupljanje iskustava i za obostranu razmenu iskustava u drugim kulturama.

Mi hoćemo da budemo dobitak za sve one koji su sa nama povezani.

U odnosu prema drugima ponašamo se kao svesni partneri.Naše snage i sposobnosti stavljamo na raspolaganje konstruktivno, orijentisano na rešavanje problema i kooperativno.

Mi smo ubedjeni u to, da je pouzdanost i partnerski odnosi isplativa za naše mušterije,saradnike,dobavljače i učesnike.