STILLReport

sa STILL-om do više transparentnosti u voznom parku

Pomoću STILLReport-a Vam 24 h na dan na raspolaganju stoji internetski alat, koji omogućava kontrolu Vaše flote transportnih sredstava sa bilo kojeg računara sa pristupom internetu i koji povećava transparentnost.

STILLReport sadrži tri stepena, koja se nadovezuju jedan na drugi. Svaki od tih stepenva nudi Vam mnogo korisnih funkcija koje Vam pomažu pri efikasnom planiranju, upravljanju i kontroli, a time znatno olakšavaju organizaciju Vaših transportnih sredstava.

Aktuelne informacije o svakoj Vašoj lokaciji možete da pozovete odjednom. Moguće je prikazati npr. broj korištenih vozila na svakoj lokaciji, njihove ugovorne podatke, status FEM (propisi o zaštiti od nesreća) i status održavanja, kao i sve troškove. STILLReport Vam daje statističke vrednosti koje Vam omogućavaju organizaciju, analizu i optimizovanje flote.

Saznajte više o ovom modernom alatu i stvorite transparentnost u Vašoj floti vozila.