Moderne mašine "razmišljaju"

u našem smislu.

Danas nisu odlučujuće samo visoko kvalitetne mašine već i njihovo efikasno korišćenje. Da bi se klijenti stalno podržavali u ovoj oblasti, STILL je sastavio svoj software za inteligentno upravljanje unutrašnjom logistikom u jednom sistemu. Paralelno sa transportom robe, u svako doba, stavljeno je na raspolaganje obrada, prosledjivanje i raspoloživost informacije koje su vezane za robu.

Kompletna logistika magacina

Kompletna logistika magacina

Kod protoka materijala i sistema logistika, STILL ne vidi samo pojedine gradivne komponente, već jedno komplentno i individualno preduzeće. Podatak, da mi kod njegovog nastajanja preuzimamo odgovornost, može da bude samo Vaša korist...

Kompletna logistika magacina

Sistem kontrole protoka materijala

Sistem kontrole protoka materijala

Sistem kontrole protoka materijala (MMS) garantuje Vam jasan porast rezultata, pri smanjenim troškovima i sa minimalnim greškama.

Sistem kontrole protoka materijala

FleetManager™

FleetManager™

Samo ko ima perfektan, neometan pregled, može da radi dobro. To u praksi često nije tako jednostavno...

FleetManager™

Organizacija flote viljuškara

Organizacija flote viljuškara

STILL organizacija flote viljuškara predstavlja moderno i efikasno planiranje, nadgledanje i upravljanje celokupnom flotom Vaših viljuškara.

Organizacija flote viljuškara