Vučna vozila i tegljači

Donose dodatni pokret u svakoj firmi!

Naša brza i snažna električna vučna vozila i tegljači imaju veoma fleksibilnu primenu Idealni za transport unutar samih preduzeća, na srednjim i dužim relacijama – sa i bez dodatnih prikolica.

Tipične primene ovih vozila su transport materijala izmedju magacina i proizvodnih hala (npr. u automobilskoj industriji, na aerodromima, železnici ili pošti)

Maksimalna nosivost (kg)Maksimalna vučna sila
do 2000 kgdo 400 kgdo 5000 kgdo 600 kgdo 7000 kgdo 800 kgdo 25000 kgdo 300 kg
do 6000 kgdo 2000 kgdo 1000 kg