BasicDinamic

korišćenje viljuškara sa garancijom vraćanja novca.

BasicDynamic, po prvi put nudi jednu direktnu vezu izmedju korišćenja viljuškara i troškova eksploatacije. Vi dakle plaćate samo za iskorišćene radne sate! Mesečno plaćanje, odbijanjem rata za jedan vremenski period od oko 12 meseci, sastoji se od jedne povoljne Basic rate i jedne fleksibilne - Dynamic rate.

Dynamic - rata se bazira na rati po časovima rada. Kod prekomernog korišćenja doplaćujete prosto shodno rati po radnom satu, a kod manjeg korišćenja dobićete od nas na istoj osnovi povratak novca.

Na taj način Vi imate, po prvi put, maksimalnu sigurnost troškova i uticaj na njih. Naravno, apsolutno transparentno preko najtačnijeg obračuna i novog podešavanja mesečne rate u toku godine. Full (kompletan) servis je sadržan u obimu ove usluge.