Saradnja

Za optimalizaciju ukupnog, vrednog stvaralačkog lanca, STILL radi sa integrisanim menadžmentom isporuke. Osnove za to su:

  • Blagovremeno povezivanje naših dobavlajča u razvojnoj fazi da bi se prepoznatljivi potencijali u ovom stadijumu, uhvatili i stavili u promet.
  • Izgradnja dugoročnih odnosa sa dobavljačima, koji će raditi kao vredni stvaralački partneri ne samo pojedinih delova, već pojačavati kao grupe izgradnje ili svesno kao sistemski isporučioci.
  • U našem dispozicionom stavu smenu pojedinačnih poziva u jednu produktivno -sinhronu isporuku.
  • Preuređenje kvaliteta provere za sistemsko osiguranje kvaliteta sa ranim informacijama kod kvarova.
  • Na tržištu konkurentne cene odnosno troškovi izmereni na nivou svetskog tržišta.