FleetManager™

sa osvrtom na dalji pregled

Samo oni koji imaju dobar pregled na sistem, mogu da rade dobro. To često nije tako jednostavno. Stoga Vam STILL nudi sa FleetManager™ jedan, specijalno za viljuškare razvijen, informacioni sistem voznog parka- sa kojim Vi možete još efikasnije da upotrebljavate i upravljate vašim voznim parkom. Olakšajte sebi efektivni rad sa FleetManager™.

Vaše prednosti pomoću FleetManager™

STILL FleetManager™, kao inovativni sistem, stavlja Vas brzo i prosto u poziciju Vašeg viljuškara, da bi odredili primenu i profil korišćenja kao i da blagovremeno primetite neiskorišćene potencijale i da ih, naravno, maksimalno iskoristite. Kao iskusni partner u poslovima organizovanja flote viljuškara, mi Vam stojimo rado na raspolaganju.

Vaši zahtevi:

 • redukovanje troškova voznog parka, posebno za nasilne štete
 • smanjenje broja loših, neproduktivnih vozila
 • primena pravog vozila na pravom mestu
 • izbegavanje udesa i sa tim povećanje sigurnosti rada
 • nformacije o stepenu rasterećenja Vašeg voznog parka
 • izjava o stvarnom načinu korišćenja Vašeg vozila
 • jednostavno upravljanje Voznim parkom

Mi Vam nudimo

 • tačnu analizu Vašeg voznog parka,
 • stručno savetovanje preko specijalno obučenog servisnog i prodajnog personala,
 • jedan zahvat na Vaša vozila koji se može kontrolisati,
 • visoka stepen pristupa Vašem voznom parku,
 • mogućnost izbegavanja /smanjenjenja posledica štete uzrokovane udesom,
 • školovanje odredjenih grupa Vašeg personala za opsluživanje i korišćenje sistema.

Kao "živi" proizvod, FleetManager™ konstantno podleže procesima poboljšanja i daljeg razvoja. Vaš stručni savetnik će Vas rado informisati o tome.

Aktuelne podatke za vašeg FleetManager-a, Menadžera flote viljuškara, možete pronaći ovde