Kompletan servis

STILL, naravno!

Full servis

I još jedna interesantna STILL ponuda: mi Vam nudimo, svakako po posebno povoljnim uslovima, specijalne kompletne servisne ugovore, uključujući eventualne neophodne servisne radove.

Sa tim, Vi nemate samo obično planiranje troškova, već i sigurnost da će se opravka i održavanje izvršiti isključivo sa STILL rezervnim delovima (garancija kvaliteta).