MMS

transparentnost, efikasnost, najbolje!

Sistem kontrole protoka materijala (MMS) garantuje Vam jasan porast rezultata pri izuzetno smanjenjim troškovima i sa minimalnim greškama. Vi radite sa znatno smanjenim troškovima upravljanja i imate sve procese pregledno - i to širom sveta. Samo Vam STILL isporučuje viljuškare sa kompjuterskim terminalom i posebnim hardverskim komponentama kao i specijalnim softverom koji je perfektno prilagodjen na Vaše tokove rada.

Dalji zahtevi, na koje smo mi računali kod realizacije bezbrojnih uredjaja su Trasiranje protoka robe,Trasiranje pravaca rada viljuškara i Dopunjivanje energije.

Software-ski alati programa za kontrolu toka materijala

  • STILL FLEETMANAGER™,kontrola podataka i kontrola pristupa preko karte podataka
  • Upravljački sistemi viljuškara za organizaciju i optimalizaciju primene viljuškara
  • STILL, Sistem za kontrolu protoka materijala - MMS, za online tok informacija, paralelno ka toku materijala
  • Komisionarni sistemi za veći stepen učinka sa manje grešaka, i za zadovoljstvo klijenata
  • Sistemi za upravljanje magacina za stalni transparetni i sigurni tok materijala
  • Mobilni uredjaji sa sastavljenjem podataka za brz i efikasan menadžment podataka za ulaz i izlaz robe i komisioniranje
  • Kompletni sistemi magacina
  • WEBView za pristupnost širom sveta preko interneta