Kupovina kroz iznajmljivanje

sigurno investiranje u Vašu budućnost.

Kupovina kroz iznajmljivanje je za Vas jedna alternativa, ukoliko želite jedan, što je moguće manje komplikovaniji razvoj vaših investicionih planova finansija i ako ste sigurni da ćete na kraju da preuzmete, kupite viljuškar. Svakako da je ova vrsta ugovora preporučljiva ukoliko dobijete određena sredstva za razvoj i da Vi, bez opterećenja, uz našu pomoć bilansirate Vaša sredstva. Na početku ugovora, uključite viljuškar u Vašu računicu i koristite sa tim sami poreske obaveze.