Održavanje

Jedna briga manje

Svejedno da li vozni sklop, pogon ili portal za podizanje - svaki mehanički i tehnički sastavni deo viljuškara mora perfektno da funkcioniše, da bi osigurao tok rada bez problema i sigurnost na radnom mestu.

Visoki izdaci za opravke mogu se bitno smanjiti konstantnim održavanjem viljuškara. Prednosti su jasne :Vaš viljuškar je uvek spreman za rad! Takođe, opravke u međuvremenu mogu biti optimalno planirane i u toku Vaše proizvodnje.

Najbolje rešenje je da Vi zaključite sa STILL-om ugovor o održavanju. On vam ne nudi samo posebno povoljne uslove, već mnogo više - STILL preuzima takodje sveukupno upravljanje održavanja Vaših viljuškara.