Mašina je takodje samo jedan čovek!

Sa STILL-om nemate finansijskih iznenadjenja kod posebnih situacija. Osiguranje mašina štiti – slično jednom KFZ osiguranju motornih vozila,od opasnosti koje mogu biti podeljene u tri grupe:

  • ”ljudsko otkazivanje”
  • ”tehničke opasnosti”
  • “viša sila”

Detaljno osiguranje Vam nudi, izmedju ostalog i zaštitu od:

  • grešaka u nemarnosti,
  • nedostatka vode, ulja i maziva, kratkog spoja,strujnog udara i visokog napona
  • otkazivanje sigurnosnih uredjaja
  • požara,udara groma,eksplozija, oluja, poplava