Rok

Sve u svoje vreme.

Izbor pravog momenta je odlučujući kod mnogih stvari u životu. Ovo važi takodje i za rokove kod STILL-a i to kod lizinga, iznajmljivanja, BasicDynamic-a i kupovine kroz iznajmljivanje čiji se rok može izabrati (u okviru odredjenih uslova od zakonodavca) i usmerava se prema vašim zahtevima!

Za rok trajanja ugovora u osnovi važi: kako Vi želite? Takodje mi Vam i ovde možemo ponuditi sigurna i inteligentna rešenja, da biste Vi uvek imali najbolje vreme za vašu aktuelnu situaciju.